0532 636 58 78

KURUMSAL UYGULAMALI - EXCEL İLE FİNANS

   
EA-EXCEL ile FİNANS
SEMİNER
SÜRE
16 Saat / 2 Gün
ÖN BİLGİ ve TEST
EA-TEMEL EXCEL
DOKÜMAN
Ders Notu, CD, istenirse Kitap
UYUMLULUK
Microsoft Excel 2010 ve Microsoft Excel 2013 (ENG, TR)
EĞİTİM YERİ
YERİNDE ve GRUP OLARAK (en çok 10 kişi)
DÜZEY
ORTA
 
Tanımı
Microsoft Excel ®, iş hayatında karşılaşılan birçok finansal problemin çözümünde kullanılan yaygın araçlardan birisidir. Finansal fonksiyonlar aracılığıyla şirketlerin doğru ve kârlı kararlar vermesi sağlanır. 
“EXCEL ile Finans” konusunda hazırladığımız çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi Finansal Matematik, faiz, taksit, ödemeler, yatırımların değerlendirilmesi gibi konuları içerir. İkinci bölüm olan Finansal analizde ise finansal tabloların analizine yönelik uygulamalar yapılır.
MODÜL 1: FİNANS MATEMATİĞİ
MODÜL 2: FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

MODÜL 1: FİNANS MATEMATİĞİ İÇERİK:

A. Excel’in Finansal Yetenekleri ve Genel Olarak Finansal Fonksiyonlar
B. Finansal Fonksiyonlar
·         Paranın Zaman Değeri
o   Basit faiz oranı hesaplamaları.
o   Bileşik faiz hesaplamaları.
o   Nominal ve Efektif Faiz/Reel Faiz örnekleri.
o   İskonto Hesapları
o   Anüitenin gelecek değeri hesaplamaları
o  Kredi Hesaplamaları, Ödemeler, faiz ve taksit sayıları
o   Bugünkü değer
·       Sermaye ve Yatırım Proje Değerleme (Nakit Hareketlerinin Zaman Değeri ve Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Net Şimdiki Değer (NBD), NPV - İç Verim Oranı Hesaplamaları (İÇ_VERİM_ORANI), IRR
C. Durum Çözümlemesi (What-If Analysis) Araçlarını Kullanmak
·         Hedef Ara (Goal Seek) Uygulaması
·         Senaryo Analizleri
·         Veri Tablosu (Data Table)
·         Çözücü (Solver)
 
UYGULAMALAR
·         Faiz/İskonto, vade ve benzeri finansal hesaplamalar,
·         Kredi geri ödeme tablosunun oluşturulması (Anapara, Faiz, KKDF ve BSMV hesaplanması)
·         Nakit Akış Analizleri ve Yatırım Proje Değerlendirme - Net Bugünkü Değer (Net Present Value) / İç Verim Oranı (Internal Rate of Return -
·         Vade Farkı ve Ortalama Vade Hesaplamaları,
·         Grafiksel analizler.
 
MODÜL 2: FİNANSAL TABLOLAR ANALİZi İÇERİK
A. Finansal Tablolar Hakkında Temel Bilgiler
·         Bilanço
·         Gelir Tablosu
·         Satışların Maliyeti Tablosu
·         Fon Akım Tablosu
·         Nakit Akım Tablosu
·         Kar dağıtım Tablosu
·         Öz Kaynak Değişim Tablosu
B. Finansal Tablolar Analizinin Amaçları

C. Finansal Tablolar - Analiz Teknikleri
·         Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)
·         Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)
·         Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi)
·         Oran Analizi (Rasyo Analizi)
UYGULAMALAR
·         Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) – Bilanço ve Gelir Tabloları Üzerinde hesaplanması, biçimlenmesi ve grafikle gösterimi.
·         Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)  - Bilanço ve Gelir Tabloları Üzerinde hesaplanması, biçimlenmesi ve grafikle gösterimi.
·         Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi) - Bilanço ve Gelir Tabloları Üzerinde hesaplanması, biçimlenmesi ve grafikle gösterimi.
·         Oran Analizi (Rasyo Analizi) - Bilanço ve Gelir Tabloları Üzerinde hesaplanması, biçimlenmesi ve grafikle gösterimi.
 
ÖĞRENİLECEK GENEL EXCEL TEKNİKLERİ
·         Gelişmiş adresleme, formüller ve tablo yapılarını kullanmak.
·         Verilerin Biçimlenmesi, Özel biçimler (custom formats) geliştirmek.
·         Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting). Standart, simgeler ve formüllere bağlı olarak çalışan koşullu biçimleme işlemleri yapmak.
·         EĞER(IF), EĞERHATA(IFERROR) ve ilgili fonksiyonlar.
·         Çeşitli grafikler, ikincil eksen (secondary axis) ve diğer biçimleme işlemleri.
·         Finansal tabloların temel yapısı ve biçimlenmesi
ÖĞRENİLECEK EXCEL FONKSİYONLARINDAN BAZILARI

·         DEVRESEL_ÖDEME (PMT)
·         ANA_PARA_ÖDEMESİ(PPMT)
·         FAİZ_TUTARI (IPMT)
·         BD (PV)
·         GD (FV)
·         NBD (NPV)
·         İÇ_VERİM_ORANI (IRR)
·         TAKSİT_SAYISI (NPER)
·         FAİZ_ORANI (RATE)
·         GDPROGRAM (FVSCHEDULE)
·         ETKİN (EFFECT)
·         EĞER (IF)
·         EĞERSAY(COUNTIF)
·         EĞERHATA(IFERROR)
·         GÜN (DAY)
·         AY (MONTH)
·         YIL (YEAR)
·         HAFTANINGÜNÜ(WEEKDAY)
·         METNEÇEVİR (TEXT)

 SEMİNERE İLİŞKİN BİLGİLER
             İşleyiş, her bir konunun/senaryonun tanıtılması, demosu ve ardından kullanıcı tarafından yapılmasıyla sürer.
             Katılımcılar senaryoya uygun olarak fonksiyonları yazarak işlemleri yaparlar.
             Katılımcılara yapılan bütün çalışmaların verileri ve çözümleri ayrıca doküman ve video içeren CD-ROM verilir.
             Farklı istekler oluştuğunda zamana bağlı olarak yapılmaya çalışılacaktır.
KİMLER KATILABİLİR?
  • Temel Excel bilgisine sahip ancak kendisini Excel’in en güçlü olduğu finansal konularda geliştirmek isteyen Excel kullanıcıları.
  • İş hayatında Excel’in Finansal yeteneklerini kullanarak faizler, krediler, nakit akışlarının bugünkü değerleri, finansal tabloların düzenlenmesi ve analizi gibi işlemleri yapan kişiler.
  • Katılımcıların muhasebe ve finans konularına ilişkin temel terminolojiyi bilmesi gerekir.
 
NOTLAR: Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel seminer planı) vardır. Bu Seminerler sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir.
Excel 2013 Türkçe ve İngilizce olarak verilebilmektedir. Aynı şekilde Excel 2010 sürümünü de desteklemektedir.
İleri Excel seminerleri için düzey belirleme testleri uygulanmaktadır. Testler için bizi arayınız ya dawww.farukcubukcu.com/downloads.aspx adresinden indirin. Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek ve bir demo çalışması için randevu alınız. Kurs kitaplarını mutlaka inceleyiniz (bir kopyasını isteyiniz).
Eğitmenin Youtube üzerindeki (ikiyüzbinden fazla izlenen) videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).
Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir. Kopyalarına itibar etmeyiniz. Excel, Microsoft şirketinin tescilli markasıdır.
(Kurumsal Excel, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle zamanınızı boşa harcamayınız!)


Diğer Yazılar